اس ام اس عاشقانه جدید

راحت نوشتیم بابا نان داد!
بى آنکه بدانیم بابا چه سخت، براى نان همه جوانیشو داد!!
!
بزن به افتخار همه پدرا..

من می خندم....
تو هم پندار که من خوبم
حال خراب من را.... تنها سیگارها شاهدند

مرد باهاس همه چی بفهمه
وقتی به دخترای دور و برش حسودیت میشه
باید دستتو محکم بگیره وبگه
بقران فقط واسه خودتم....
اخ که چقد دلت اروم میشه

وقتی چشمات تونگاه یه شهریوری قفل شد.....
متاسفم چون بانگاهش ضربان قلبتوبه عهده میگیره!!!!

غرور گفت :غیر ممکن است!
تجربه گفت :خطرناک است...!
عقل گفت :بیهوده است...
اما...
دل زمزمه کرد :امتحانش کن!
منم زمزمه کردم :تو خفه شو لدفن...!!!
کصافط!!!
خخخخخخخ

سلامی از دلی تنها! دلی آکنده از غمها! گهی با یار گهی بی یار! گهی از عاشقی بیزار! گهی گریان گهی خندان! گهی رنجیده از یاران، سلام ای بهترین باران!

لحظات روح انگیز سال جدید
بیشتر با من هماهنگ باش..
عزیزترینم....
امسال
نبض های قلب من
هر لحظه... وابسته به
ریتم نفس های توست!

/ 0 نظر / 18 بازدید