اس ام اس باحال

گاه سکوت یک دوست معجزه می کند و تو می آموزی که همیشه بودن در فریاد نیست .

باز دلم یاد شما می کند ، یاد همان لطف و صفا می کند ، این دل بی کینه همیشه تو را بر سر سجاده دعا می کند ، گرچه درون دل من جای توست باز دلم یاد شما می کند .

گاهی باید کم باشی تا کم بودنت احساس بشه نه اینکه اصلا نباشی تا نبودنت عادت بشه .

تو که باشی بس است …
مگر من جز “نفس” چه میخواهم ؟

من سبزترین واژه ملموس غروبم ، کاش در این وسعت سبز یک نفر درد مرا می فهمید .

باران را دوست نداشت ، همیشه وقتی باران می بارید که او پر از گریه بود ، گریه را دوست نداشت ، همیشه هنگامی گریه می آمد که دلش شکسته بود ، دلش را هم دوست نداشت ، همیشه زمانی دلش می شکست که او را می دید ، اما او را دوست داشت و همیشه از و دلش و گریه می گذشت ، اما باران نه تمام مشکل همین جا بود او باران را دوست نداشت .

کاش می شد گریه را تهدید کرد ، مدت لبخند را تمدید کرد ، کاش می شد در میان لحظه ها ، لحظه ی دیدار را نزدیک کرد .

/ 0 نظر / 20 بازدید