اس ام اس خنده دار جدید

آبشار می خواند : چون رها شوم ، ترانه ام را خواهم یافت . (رابیندرانات تاگور)

در مصر شوریده ای بود و می گفت : در طریقت اگر عاشقی در غم عشق بمیرد عجب نیست ، عجب آنست که در سوز عشق یک روز زنده بماند .

پای امید دلم اگر چه شکسته است ، دست تمنای جان همیشه دراز است ، تا نفسی می کشم ز سینه ی پر درد ، چشم خدا بین من ، به روی تو باز است . (فریدون مشیری)

به گلزارم گلی هستی فراموشت نخواهم کرد ، به قلبم شعله ای هستی که خاموشت نخواهم کرد ، هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تو را ، هرگز نمی گیرد کسی در قلب من جای تو را .

گفتی دوستم داری به اندازه قطرات بارانی که به صورتت می ریزد و من هم دوستت دارم بدون توجه به چتری که روی سرت گرفتی .

اگر می شد صدا را دید ، چه گل هایی ، چه گل هایی که از باغ صدای تو با هر آواز می شد چید ، اگر می شد صدا را دید .

/ 0 نظر / 20 بازدید